,

NAJPOVOLJNIJE FOTOKOPIRANJE !!!

FOTOKOPIRNICA NOVOSTI

NUDI VAM

 NAJPOVOLJNIJE FOTOKOPIRANJE U GRADU !!!

-fotokopiranje ( u boji i crno-belo )

-koričenje

-skeniranje

-štampa sa usb_a

-očitavanje lične karte

-očitavanje saobraćajne dozvole

-očitavanje zdravstvene knjižice

-usluge slanja i primanja email_a

-usluge kucanja

-štampa sa interneta.

 Nalazimo se u ulici  Kralja I Petra Karađorđevića br.49

Radno  vreme:      7:30-20:00 (radnim danima)

                        08:00-14:00 (subotom)

Kontakt  telefon : 023/528-590